FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
22.03.2023
Genel Kurul Tarihi
17.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2022 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
10 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 22.03.2023 tarihli ve 2023/10 sayılı kararıyla;

Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 17 Nisan 2023 Pazartasi günü saat 14:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılmasına, Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklarımızın haberdar olması için gerekli duyuruların yapılmasına karar vermiştir.

Kredi Hesaplama