FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk; Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
20.03.2023
Genel Kurul Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok,Tepeüstü 34771
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - 2022 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2023 – 31.12.2023 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2022 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
14 - Dilek, Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ADEL GÜNDEM 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
ADEL VEKALETNAME 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 20.03.2023 tarihli toplantısında, Şirketin 2022 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00'de Fatih Sultan Mehmet mahallesi, Balkan Caddesi Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.