FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mustafa HAMARAT 22.03.2023 tarihi itibarıyla bu görevinden istifa etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesi ve Yönetim Kurulu'nun 22.03.2023 tarihli kararı doğrultusunda;

  - boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve SPK'nın onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ'nin seçilmesine,

  - ayrıca Sn. BENLİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak gösterilmesi hususunun SPK'nın onayına sunulmasına, SPK onayını müteakip Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.