FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
15.03.2023
Genel Kurul Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2022 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gersan Genel Kurul İlan Metni 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 14.00'de ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama