FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususu, 19.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 19.04.2023 tarih, 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
19/04/2023
19/04/2023
10815