FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
245.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
49.221.969,86
Ulaşılacak Sermaye (TL)
245.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023
9.844.393,97
39.155.606,030
397,74521
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023
Nâma
B Grubu, DESA, TREDESA00015
39.377.575,89
156.622.424,110
397,74521
B Grubu
B Grubu, DESA, TREDESA00015
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
49.221.969,86
195.778.030,140
397,74521
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
195.778.030,14
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 02 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararında;


Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 245.000.000 TL içinde 49.221.969,86TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %397,75 oranında artış ile 195.778.030,14 TL artırılarak 245.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,

2- Şirket sermayesinin %397,75 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 39.155.606,02 TL nominal değerli 39.155.606,02 adet (A) grubu ve 156.622.424,12 TL nominal değerli 156.622.424,12 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3- İç kaynaklardan artırılacak olan 195.778.030,14 TL sermayenin tamamının, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş solo bilançomuzun, özkaynaklar kalemi altında yer alan olağanüstü yedeklerden (geçmiş yıl karları) karşılanmasına,

4- İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

5- İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A. Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş. başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

6- Gerekli onay ve işlemlerin tamamlanmasından sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 245.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. maddesinin yeni şeklinin ticaret sicilinde tesciline ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DESA-Madde-6-TADiL-TASARISI.pdf

Kredi Hesaplama