FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
07.07.2017
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
20.07.2017
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
2016 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/382
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
04.05.2023
oda_Decision|
Alınan Karar
Davanın Şirketimiz lehine reddine karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Davaya ilişkin olarak; ilk derece Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine davanın reddi kararını kaldıran ve 3 Nisan 2017 tarihli genel kurulda gündemin 6. maddesinde alınan karar bakımından davanın kısmen kabulüne karar veren istinaf kararı, Yargıtay'ın temyiz incelemesi neticesinde Şirketimiz lehine bozularak dosya yeniden istinaf mahkemesine gönderilmiş olup; istinaf mahkemesinin yeniden incelemesi neticesinde, temyiz yolu açık olmak üzere, davanın Şirketimiz lehine reddine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 
  
Saygılarımızla.
  
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.