FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

-

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016
Peşin
0,3461014
34,61014
0
0,3461014
34,61014
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9
Peşin
0,3461014
34,61014
0
0,3461014
34,61014
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016
0
0
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 09.05.2023 tarihli kararı ile;
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 109.303.870,00-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 109.468.474,00-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 5.473.424,00-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 20.766.089,26-TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 83.064.357,04-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 83.228.961,04-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2022 Atlas Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
60.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.094.685
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
109.303.870
109.468.474
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı
109.303.870
109.468.474
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
5.473.424
5.473.423,7
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
103.830.446,3
103.995.050,3
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
103.830.446,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
20.766.089,26
* Nakit
20.766.089,26
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
83.064.357,04
83.228.961,04
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0,6
0
0
0,3461
34,61
B Grubu
20.766.088,66
0
20
0,3461
34,61
TOPLAM
20.766.089,26
0
20
0,3461
34,61