FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bağlı ortaklığımız RAL ENERJİ A.Ş. tarafından Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında VİRANŞEHİR-9/GES (90 ha-65 MWm/50 MWe) ve VİRANŞEHİR-4/GES (90 ha-65 MWm/50 MWe) projeleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED RAPORU, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş 10.05.2023 tarihinde ‘'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu'' kararı verilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur


Kredi Hesaplama