FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Genel Kurul Sonuçları Tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
15.03.2023
Genel Kurul Tarihi
12.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BOLU
İlçe
MENGEN
Adres
Beşler Mahallesi Serpek Mevkii
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu
2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
11 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2022 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
14 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 GK Bilgi Dökümanı KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,

Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Karının Dağıtım Teklifi kabul edildi,

Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi,

Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliklerine 1 Yıllığına Mustafa Ateş ve Nilüfer Arıak seçildi,ve Yöetim Kurulu- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Huzur hakkı belirlendi.

2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin seçimi onaylandı,

2023 yılı bağış sınırı 750.000TL olarak belirlendi,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı 12.04.2023.pdf - Tutanak
EK: 2
katılımcı listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

12 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 13/04/2023 tarihinde tescil edilerek 13/04/2023 - 10811 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.

Kamuya Saygı ile Duyurulur