FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.05.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
17.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2023 - 10833
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 11.05.2023 tarihinde yapılan 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Komuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.