FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ALMAD, ANGEN, BMSCH, DAGI, DOBUR, HKTM, MAKIM, ONCSM, RTALB]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTStockIndicesAbstract|
BIST Pay Endeksleri
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2023
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

01/06/2023 tarihinden itibaren BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmesine ilişkin çalışma, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde (Kural Seti) yer alan "En az 10 takvim günü önce" ilan edilme şartına uygun olarak tamamlanmış, KAP'ta ve Borsamız kurumsal internet sitesinde ilan edilmişti.

25/05/2023 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 7297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile BIST KOBİ Sanayi Endeksinin kapsamının belirlenmesinde kullanılan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği"nde belirlenen yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü tutarı 250 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Bu çerçevede, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.4. maddesine istinaden, 01/06/2023 tarihinden itibaren BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak payların yeni eşik değerlere göre yeniden belirlenmesine, buna göre 01/06/2023 – 31/05/2024 dönemi için ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.