FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 31.05.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı kararıyla;


Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Kurumsal Yönetim Tebliği ("II-17.1")'de yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin" "Yönetim Kurulu" başlıklı 4. maddesi uyarınca oluşturulmasına ve bu kapsamda;

 

1)   Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç ) olarak belirlenmesine,

Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ'ın,Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülören TUNCA'nın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer ŞENÖZ'ün 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

 

2)   Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Gülören TUNCA'nın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olan Zeynep KARAKAŞ'ın 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

 

3)   Denetimden Sorumlu Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine,

Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülören TUNCA'nın ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Ömer ŞENÖZ'ün 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

 

Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan hususların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.