FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
64.400.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
144.900.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011
165.000
206.250,000
125,00000
C Grubu
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029
235.000
293.750,000
125,00000
C Grubu
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
Hamiline
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
64.000.000
80.000.000,000
125,00000
C Grubu
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
64.400.000
80.500.000,000
125,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6 ve 7 nci maddeler
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.04.2023
SPK Başvuru Tarihi
27.04.2023
Ek Açıklamalar

Kayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 64.400.000,-TL olan Şirketimiz;

Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 8.050.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 80.500.000,-TL tutarında artırılarak 144.900.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki yeni şeklinin tadili için 27.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğumuz daha önce kamuya duyurulmuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2023 tarih ve 2023/29 no.lu bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı belirtilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ESAS SÖZLEŞME 6 VE 7 MADDE YENİ ŞEKLİ.pdf
EK: 2
ESAS SÖZLEŞME 6 VE 7 MADDE YENİ ŞEKLİ ENG.pdf