FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2021, 17.01.2022, 11.03.2022, 23.06.2022, 24.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Rekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli ve 21-53/747-360 sayılı kararı ile Şirketimiz hakkında uygulanan 142.469.772,07.-TL tutarındaki idari para cezasının dörtte üçü nispetinde 106.852.329,05.-TL olarak ödendiği ve anılan karar ile cezaya ilişkin iptal davası açıldığı daha önce Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarla duyurulmuştu.

12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılan başvuru neticesinde ödenen idari para cezası tutarının %50 oranında yeniden yapılandırılarak 53.426.164,52.-TL'nin Şirketimize iadesine karar verildiği 06.06.2023 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir.

Şirketimiz tarafından Ankara ilgili İdare Mahkemesi'nde açılan idari para cezasının iptali davasından feragat edilmiştir. Böylece, Rekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli ve 21-53/747-360 sayılı kararı kapsamında ödenen tutar 53.426.164,53.-TL olarak kesinleşmiştir. Bahse konu idari para cezası ile ilgili olarak daha önce ödeme yapıldığından ilave bir ödeme yükümlülüğü doğmayacak olup ödenen tutarla yapılandırılan tutar arasında ortaya çıkan fark için ilgili Vergi Dairesi nezdinde iade talebinde bulunulmuştur.