FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 11.09.2023 tarihinde yaptığı toplantıda; 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulan komiteler ve görev dağılımının aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına, 

Kurumsal Yönetim Komitesinin, ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine, Yönetim Kurulumuz tarafından kurulan aşağıdaki komitelere ilişkin belirlenen Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.


 

Denetimden Sorumlu Komite:

 Başkan : Osman DERELİ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Üye : Vural BAYRAK - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

  


Kurumsal Yönetim Komitesi: 

Başkan : Vural BAYRAK - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 

Üye : Osman DERELİ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 

Üye : Murat KAHVECİ - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 

 


Riskin Erken Saptanması Komitesi: 

Başkan : Osman DERELİ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

 Üye : Vural BAYRAK - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi