FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.08.2023
Genel Kurul Tarihi
08.09.2023
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.09.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2022 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile ataması yapılan bağımsız denetim şirketinin seçiminin karar bağlanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
13 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi.
15 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
08.09.2023 SENKRON TEHİR BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
08.09.2023 SENKRON TEHİR İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.09.2023 Cuma günü saat 15.00'da Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.Toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.10.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
SENKRON TUTANAK 2023.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.09.2023 Cuma günü saat 15.00'da Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmış olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.10.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 02.10.2023 tarihli ve 10926 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kredi Hesaplama