FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/04/2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/04/2023
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/04/2024
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/10/2023
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şeker Finansal Kiralama A.Ş. için yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır.

12 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8.48 'e yükselmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Ayrıca bu rapor Şirketimizin https://www.sekerleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim internet sitesinde  yayınlanacaktır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
91,26
83,92
72,55
85,97
84,8

Kredi Hesaplama