FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ApplicationForMarketChangeAbstract|
Pazar Geçiş Başvurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/10/2023
oda_CurrentMarketOrPlatformWhereCompanysCapitalMarketInstrumentsTraded|
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın izleme Pazarı
oda_MarketOrPlatformWhereCompanyAppliedToTrade|
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
oda_ApplicationDate|
Başvuru Tarihi
oda_ApplicationResult|
Başvuru Sonucu
Başvuru henüz yapılmadı
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 

  

Şirket Yönetim Kurulu 18.10.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak:

  

Şirket mali durumundaki bozulmalara bağlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 01.12.2016 tarihinde Şirket hisselerinin Yakın İzleme Pazarı'nda (ilgili tarihte Gözaltı Pazarı) işlem görmesine karar verilmiştir.

  

Borsa İstanbul tarafından 15.06.2023 09:00:42 tarihinde yapılan KAP açıklamasında Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi koşulunu sağlayamaması nedeniyle paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine, söz konusu madde koşulunu sağlaması haline durumunun yeniden değerlendirilmesine" karar verilmiştir.

  

Şirketimizin 20.08.2023 tarihinde açıkladığı sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı ara dönem faaliyet raporunda belirtilen gerçekleşmeler ve sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmuş olan faaliyetler kapsamındaki veriler dikkate alınarak, BİST Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesinde belirtilen şartları yerine getirdiği, bu madde dışında ilgili yönergenin 35. Maddesinde yer alan diğer hükümlerin de Alt Pazar'da işlem görme yönünde sağlandığı, Şirketimizin ATSYH kodu ile Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören paylarının, bir üst pazara geçişi için gerekli olan BİST Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesinde bulunan tüm şartların sağlandığı dikkate alınarak, BİST Alt Pazar'a geçiş için   Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Yönetim Kurulumuzun bu kararı ile birlikte Alt Pazara geçiş için gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup Borsa İstanbul A.Ş.'ye  kısa süre içerisinde başvuru yapılacaktır.

  

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla arz ederiz.

  

 

Kredi Hesaplama