FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/10/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023 / 19 - 20
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 24.10.2023

KARAR SAYISI : 2023/19

01.01.2023 ile 30.09.2023 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş dokuz (9) aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu, aşağıda imzası bulunan üyelerin oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

 

 

  

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ    : 24.10.2023

KARAR SAYISI    : 2023/20

Yapılan görüşmeler neticesinde, 01.01.2023 – 30.09.2023 tarihleri arasındaki dokuz aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun uygun olduğu, aşağıda imzası bulunan üyeler tarafından oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

  

Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.


Kredi Hesaplama