FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
26.10.2023
Genel Kurul Tarihi
28.11.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.11.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
5 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Turan EROL'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe; Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna iletilip görüş alınarak adaylığa seçilen Sayın Aygün KARAKAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - 2022 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
12 - Dilek ve Teminler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Genel_Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
TÜMOSAN 2022 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2022 yılı Olağan Genel Kurul Vekalatname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Kasım 2023 Salı günü saat 11:00‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Kredi Hesaplama