FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablolar ile 3,6,13,15 ve 16 nolu dipnotlar
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar kaleminin yeniden düzenlenmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

27.10.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olan 01.01.2023- 30.09.2023 dönemine ilişkin" Kar veya Zarar Tablosu"nda yer alan" Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar" kalemi sehven 242.832.881 TL olarak açıklanmış olup, sözkonusu tutar olması gereken şekilde 112.184.757 TL olarak düzeltilecek, ilgili diğer mali tablo kalemleri, ilgili  dipnotlar ve faaliyet raporumuzun ilgili bölümleri bu çerçevede güncellenerek finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz yeniden yayınlanacaktır. Düzeltme ile 01.01.2023- 30.09.2023 dönemine ilişkin net kar rakamı 424.608.572 TL  olarak mali tablolarımızda yer alacaktır.

Kredi Hesaplama