FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
43/2023
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN 
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN  9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR
İşletmemizin 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemine ait Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde göstermekte ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.  
Melih ÇELET                                  
Yönetim Kurulu Başkanı
Burak ÇELET         
Genel Müdür    
Cem TOK
Genel Müdür Yardımcısı

Kredi Hesaplama