FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[TETMT]
İlgili Fonlar
[RZG]
Türkçe
oda_TenderOfferInformationFormAbstract|
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfTargetCompanySubjectToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Tetamat Gıda Yatırımları AŞ
oda_RealPersonOrLegalEntityWhoMakesTenderOffer|
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
oda_TenderOfferPriceTry|
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
267,9523
oda_TheDateBasedOnTheDeterminationOfTheShareholdersAndShareAmountsToBenefitFromTheTakeoverBid|
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
31/08/2023
oda_InvestmentFirmThatWillIintermediateToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ
oda_BeginningDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
17/10/2023
oda_StartingTimeOfTenderOffer|
Başlangıç Saati
09:00
oda_EndingDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
30/10/2023
oda_EndingTimeOfTenderOffer|
Bitiş Saati
17:00
oda_SpecialConditionsRelatedToTheSubject|
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (Şirket) sermayesinde pay sahibi olan Hüseyin Avni METİNKALE ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) arasında imzalanan 09 Ağustos 2023 tarihli Pay Devir Sözleşmesiyle, Hüseyin Avni METİNKALE'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, her biri 0,01 TL nominal değerli A grubu 5.948.899 adet ve B grubu 56.316.028 adet, toplam 62.264.927 adet payların GSYF tarafından satın alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme kapsamında payların GSYF'ye devir işlemi 31 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla GSYF Şirket sermayesinde %55,68 oranında pay sahibi olmuş ve Şirket'in yönetim kontrolü GSYF tarafından sağlanmıştır. Bu çerçevede, GSYF tarafından, söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 31 Ağustos 2023 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 12 Ekim 2023 tarih ve 2023/61 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Pay alım teklifi fiyatı Şirketimizin 1 TL nominal değerli pay için pay başına 267,9523 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 17 Ekim 2023 – 30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmış olup, pay alım teklifine katılan yatırımcı olmamıştır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama