FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/10/2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.10.2023 tarih 29 no'lu kararı ile Ana Sözleşmemizin 6. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye

Tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmıştır. Ana

Sözleşme tadil metni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay

sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kredi Hesaplama