FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Avansı Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.11.2023
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi
05.04.2023
İlgili Ara Dönem
01.01.2023 / 30.09.2023
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi
07.11.2023 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi
09.11.2023 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
08.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi
TRY
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESCR00011
1,7
170
10
1,5300000
153,00000
B Grubu, ESCAR, TREESCR00029
1,7
170
10
1,5300000
153,00000

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2023 / 30.09.2023 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı
1.122.495.317
2.Vergiler ( - )
148.552.414
3.Net Dönem Kârı
973.942.903
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
973.942.903
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)
0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)
0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
973.942.903
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı
92.310.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe
8.959.500
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI
881.611.903
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 1 Kasım 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolide finansal tablolarda görüleceği üzere 1 Ocak - 30 Eylül 2023 döneminde oluşan ara dönem karından SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedeflere uygun pay sahiplerimizin menfaati göz önüne alınarak, sürdürülebilir kar payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından; 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuzda gündemin 11. maddesi ile Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, elde edilen ara dönem karından 92.310.000 TL kar payı avansı dağıtılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama