FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Muhtelif Dağıtım Transformatör Alımı İhaleleri
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/11/2023
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
02/11/2023
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Şirketimiz en avantajlı teklifi sunarak 1.Sırada yer almıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
13.053.000.-USD
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 5,00
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz,

  

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen,4 farklı ihale kapsamında Muhtelif Dağıtım Transformatörü vergiler hariç 13.053.000.-USD (OnüçmilyonelliüçbinAmerikanDoları) bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ihale komisyon kararı beklenmektedir. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Saygılarımızla

Kredi Hesaplama