FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

02/11/2023 tarihinde yayınlanan, 2023/67 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde duyurulan ve Şirketimize ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimize uygulanmış olan İdari Para Cezaları ile ilgili olarak açıklamalarımız aşağıdaki şekildedir;


Şirketimiz 19/08/2021 tarihinde gerçekleşen halka arzdan elde etmiş olduğu gelirin kullanımına yönelik olarak, Halka Arz İzahnamesinde,

  

-          Üretim kapasitesinin artırılması,

  

-          Hammadde alımı,

  

-          Makine, teçhizat ve ekipman alım ve yenilemeleri,

  

konularında harcama yapılacağı belirtilmiş ve yukarıdaki maddelere yer verilmiştir. Bilindiği üzere Şirketimizin esas faaliyet konusu mühendislik ve taahhüt işleri üzerinedir ve Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi A.Ş., Girişim Elektrik Grubunun üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Yukarıda belirtilen maddeler, üretim ile bağlantılı olduğu için, halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmının iştirakimiz için kullanılması uygundur. Ancak verilen İdari Para Cezalarında da belirtildiği üzere yapılan harcamaların fon kullanım raporlarında iştirakimiz adına yapılmış olduğunu belirtmemek, Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına göre şeklen uygun görülmemiştir.


Halka arzdan itibaren, açıklamış olduğumuz yıllık finansal raporlarda incelendiğinde, üretim için yapılmış olan harcamaların grubumuzun büyümesine olan etkisi açıktır. Yıllık Hasılat ve Yıllık Net Kar rakamlarındaki yıllara sâri artış oranları, harcamaların doğru bir şekilde ve belirtildiği gibi kullanıldığının göstergesidir.


İdari Para Cezalarında belirtilen muhasebe kayıtları ile ilgili husus ise, halka arzdan elde edilen ve atıl durumdaki gelirin daha yüksek getiriler ile değerlendirilmesi için farklı bankalara ve kurumlara yönlendirilmesi ancak yönlendirilen yerlerdeki yeni açılmış hesaplar yerine mevcut hesaplar üzerinden takip edilmesi nedeni ile şekli bir uygunsuzluk olduğu şeklinde açıklanabilir.


Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.


Saygılarımızla,  

Kredi Hesaplama