FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Avansı Ödenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.11.2023
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi
29.05.2023
İlgili Ara Dönem
01.01.2023 / 30.09.2023
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi
15.11.2023 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi
17.11.2023 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
16.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi
TRY
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
ALARK, TRAALARK91Q0
0,23
23
10
0,2070000
20,70000

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
ALARKO HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023 / 30.09.2023 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı
9.175.547.781
2.Vergiler ( - )
14.951.699
3.Net Dönem Kârı
8.894.830.518
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
46.773.053,67
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
8.848.057.464,33
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)
0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)
0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
8.848.057.464,33
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı
100.050.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
456.750.000
12.Genel Kanuni Yedek Akçe
0
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI
8.291.257.464,33
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 29.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 100.050.000,-TL'sinin ("brüt"), 435.000.000,-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 15.11.2023 tarihinden itibaren hisse başına brüt %23, net %20,70 oranında ‘Kar Payı Avansı' dağıtılmasına,

karar verilmiştir.

3.Satırdaki Net Dönem Karı:Ortaklığın net dönem karı 9.190.499.480,-TL olup, bu tutara dahil olan 295.668.962,-TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 8.894.830.518,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama