FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DOHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
42.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
85.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DITAS, TRADITAS91H8
42.500.000
42.500.000,000
100,00000
1,00
DITAS, TRADITAS91H8
Hamiline
DITAS(RÜÇHAN), TRRDITS00034
62.842,211
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
42.500.000
42.500.000,000
100,00000
62.842,211
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
18.10.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
01.11.2023
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
19.09.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
12.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
20.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
19.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

100.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 42.500.000,-Türk Lirası'ndan 85.000.000,-Türk Lirası'na artırılması süreci tamamlanmıştır.

Sermaye arttırım sürecinde, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 62.842,211-Türk Lirası itibari değerli paylar da,Borsa İstanbul A. Ş. Birincil Piyasası'nda "Borsa'da Satış" yöntemi ile satılmıştır.

Mezkur sermaye artırımında, 1.106.910,24 Türk Lirası "emisyon primi" olmak üzere toplam brüt 43.606.928,81 Türk Lirası fon girişi sağlanmıştır.


Sermaye artırımına katılan değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.


Kredi Hesaplama