FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
32
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizce hazırlanan, 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i (Tebliğ) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümleri ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu , gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararına istinaden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), SPK düzenlemeleri doğrultusunda incelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanını ve ekinde PDF halini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama