FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi  09 11 2023 tarihinde toplanarak  Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca,  hazırlanan 30 09 2023 tarihi itibariyle halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin  Rapor  üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama