FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PartialOrCompleteSuspensionOrImposssibilityOfOperationsAbstract|
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfSituationOccured|
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Gübre üretim tesisimizde, üretime belirsiz bir süreliğine ara verilmesi.
oda_InformationAboutOperationsSupendedOrBecameImpossible|
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Kompoze gübre üretimi.
oda_ReasonOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya piyasalarındaki gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki öngörülemeyen bu fiyat dalgalanmaları ve hammadde teminindeki zorluklardan dolayı gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.
oda_DecisionDateOfAuthorizedBodyIfExits|
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
oda_ValidityDateOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
10.11.2023
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalProductionOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Kompoze gübre üretiminin bir süre durdurulmasının, toplam satışlarımıza etkisi görece önemli olmayacaktır.
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalSalesOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Kompoze gübre üretimine belirsiz olarak ara vermekle birlikte, ticari gübre satışlarımız yurt dışı tedarik imkânlarına bağlı olarak devam edecektir. Ayrıca limancılık ve antrepoculuk faaliyetlerimiz bu süreçten hiç bir şekilde etkilenmeden devam etmektedir.
oda_ShareOfPartiallySuspendedOperationsInTotalProductionAndSalesOfCompany|
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
oda_NumberOfPersonnelWhoseEmploymentContractsWereOrWillBeTerminated|
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Belirsiz duruş sebebiyle işten çıkarma söz konusu değildir.
oda_TotalAmountOfSeveranceAndTerminationPaysThatWasOrWillBePaid|
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
oda_PrecautionsTookIntoConsiderationByCompanyManagement|
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Gübre ticaretine devam edilecek olup öncelikle stoklarımızdaki ürünlerin satışı ve uygun tedarik koşulları oluştuğunda dışarıdan temin edilebilecek gübrelerin pazarlanması planlanmaktadır.
oda_ConditionsRequiredForGoingIntoOperationAgain|
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yurt içi gübre piyasasında arz-talep dengesinin normalleşmesi ve yurt dışı gübre piyasasında olası olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi.
oda_ExpectedDateToBeginOperations|
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
oda_EffectsOnContinuityAssumptionOfCompany|
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketimizin tesislerinde gübre üretiminin belirsiz olarak durdurulmasına rağmen gübre ticaretine devam edilecek olup liman hizmetleri ve tank çiftliği depolama faaliyetlerine kesintisiz devam edilecektir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Dünya piyasalarındaki gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki öngörülemeyen bu fiyat dalgalanmaları  ve hammadde teminindeki zorluklardan dolayı gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Kredi Hesaplama