FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Şirketimiz 30.09.2023 tarihli Konsolide Finansal Raporlarından Nakış Akış Tablosu'nda 13-14 dipnot no ile gösterilen; Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler kalemi tutarı ile Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları kalemi tutarı
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Nakit Akış Tablosunda sehven hatalı tutar yazılması.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 09.11.2023 tarihinde yayınlanmış olduğu 01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş "Özet Konsolide Finansal Tablolar" başlıklı finansal tablolardan Nakit Akış Tablosu'nda sehven hatalı yazılan kalemler aşağıdaki belirtilidiği şekliyle düzeltilmiştir.

  • Amortisman  ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler : 29.286.526 TL
  • Maddi  ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : -  254.697.521 

İlgili kalemlerin düzeltilmiş hali ile 30.09.2023 dönemine ait  revize finansal tablo ve dipnotları yeniden ilan edilecektir. 

Söz konusu değişikliğin 30.09.2023 dönemi Finansal Tablolarında Net Dönem Karına/ Zararına etlsi olmamıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama