FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 13/07/2023 tarihli başvurusu ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Şirketimiz paylarının üst pazara geçirilmesi talep edilmiş olup, Şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verildiği 14/11/2023 tarihinde bildirilmiştir.

  

Anılan başvurumuzun red gerekçesi tam olarak anlaşılamamış olup, karara dayanak bilgi ve belgelerin tarafımıza ilgili mevzuat hükümleri ( Bilgi Edinme Mevzuatı vd. ) çerçevesinde verilmesi için Borsa İstanbul'a başvurulmuştur. Bilgi ve belgelerin Şirketimize verilmesini takiben itiraz konusu Yönetim Kurulumuzca görüşülecek ve kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

  

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Kredi Hesaplama