FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2023 - 30.09.2023
Önceki Dönem
01.01.2022 - 30.09.2022
Cari Dönem 3 Aylık
01.07.2023 - 30.09.2023
Önceki Dönem 3 Aylık
01.07.2022 - 30.09.2022
kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.242.813
1.362.802
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
313.078
698.449
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.590
371.514
0
0
kap-fr_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-16.574
447.008
kap-fr_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRevaluationOfIntangibleAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
0
kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-44.897
-10.994
ifrs-full_IncomeTaxRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.881
-64.500
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
361.668
326.935
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxExchangeDifferencesOnTranslation|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Para Çevrim Farkları
384.948
220.344
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-15.009
142.776
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxCashFlowHedges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
0
kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
0
ifrs-full_IncomeTaxRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.271
-36.185
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.555.891
2.061.251
0
0

Kredi Hesaplama