FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, şirketimiz Garanti Faktoring A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 16.08.2023 tarihli ve 2023/040 sayılı kararı ile 5.476.000.000,00TL (BeşMilyarDörtYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) nominal tutara kadar vadesi 2 yılı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verip başvuru süreci başlatılmıştı.

  


  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 71/2023 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından 5.476.000.000,00 TL (BeşMilyarDörtYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) Nominal ihraç Tavanı kadar uygun görüldüğü duyurulmuştur.

İlgili İhraç Belgesi, açıklamamızın ekinde yer almaktadır.


Bilgilerinize sunarız.

Kredi Hesaplama