FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimiz aktifinde bulunan taşınmazların kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş.'ne devrine ilişkin SPK başvurusunun onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.09.2023
Bölünme Yöntemi
İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı
Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul yatırımları yapmak üzere portföy oluşturmak, oluşan portföyü işletmek ve geliştirmek
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL)
121.000.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Para Birimi
TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi
30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL)
370.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
370.000.000
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Pay Değişim Oranı
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet ISIN
Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
TKFEN, TRETKHO00012
370.000.000
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
05.10.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
15.11.2023
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz,

1. Şirketimizin maliki olduğu; Ulus, Beşiktaş, İstanbul'da 7 parsel ve üzerindeki şirketimize ait taşınmazların, Tekfen Tower'da şirketimize ait bağımsız bölümler ile Akmerkez'de şirketimiz mülkiyetinde bulunan 2 bağımsız bölümün; Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19, 20 ve devamı maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesine,

2. Kısmi bölünme işlemleri için 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3. Kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılacak olması nedeniyle bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına,

4. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, inceleme hakkı duyurusu ve gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, SPK, Rekabet Kurumu, Ticaret Sicili Müdürlükleri başta olmak üzere gerekli tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına

karar vermiştir.


Bölünme işlemine ait Bölünme Planı ve Bölünme Raporu ekte yer almaktadır.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1
Kısmi Bölünme Raporu - İmzalı_KAP.pdf - Bölünme Raporu
EK: 2
Kısmi Bölünme Planı - İmzalı_KAP.pdf - Bölünme Planı

Kredi Hesaplama