FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2014, 12.02.2020, 16.12.2020, 04.11.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
23.10.2014
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
19.11.2014
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Ayrılma hakkı kullanım fiyatının yeniden tespiti.
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
İzzettin AYGÜL, Ali ÇALIŞKAN
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
Yoktur.
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkmesi; 2020/43 Esas No'lu Dosya.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
28.09.2023
oda_Decision|
Alınan Karar
Şirketimiz aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur.
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimize 21.11.2023 (bugün) tarihinde tebliğ edilen, T.C. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/43 Esas ve 2023/678 No'lu Kararı'na göre; tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde ‘devir alınması' suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sonra eren Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Toplantı Gündeminin 5 inci maddesinde görüşülerek onaylanan birleşme kararı ile ilgili olarak görülmekte olan tazminat davasının reddine karar verilmiştir. Mahkemenin mezkur kararı henüz kesinleşmemiş olup konuya ilişkin olarak ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanması gereken hususlar hakkında ayrıca açıklama yapılacaktır.


Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur. 

Kredi Hesaplama