FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9/11/2023 ve 10/11/2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16.maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 21.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45533 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK''nun iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.Kredi Hesaplama