FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
23.11.2023
Genel Kurul Tarihi
25.12.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.12.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
3 - Şirketimizin birleşme işlemine esas 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait özel bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının okunması,müzakeresi ve tasdiki,
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, anılan birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun müzakeresi ve tasdiki,
5 - Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı ile bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
6 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL CAGRI ILANI_OUGK_2023.pdf - İlan Metni
EK: 2
GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_OUGK_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY_EGM_2023.pdf - İlan Metni
EK: 4
INFORMATION DOCUMENT FOR GENERAL ASSEMBLY_EGM_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 23 Kasım 2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 14:00'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve aynı zamanda Şirketimizin internet sitesinde (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Kredi Hesaplama