FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
15.09.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.11.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023
0
0
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015
0
0
Ek Açıklamalar

Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net dönem karı 112.254.101 TL olup bu rakamdan 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fıkrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %2'si kadar) 2.058.440 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan Net dönem karı 82.647.924 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 82.568.385 TL dir.

2022 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 2.702.083 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 72.554.198 TL' nin (yasal kayıtlara göre 51.339.579 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.076.625.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.420.774
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
100.187.865
110.195.661
4. Vergiler ( - )
17.539.941
0
5. Net Dönem Kârı
82.647.924
110.195.661
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.391.643
56.153.998
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.702.083
2.702.083
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
72.554.198
51.339.579
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
72.554.198
51.339.579
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Şirketimiz yasal kayıtlarında dönem karı 112.254.101 TL olup 2.058.440,29 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır.

Kredi Hesaplama