FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2023
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önce 17.07.2023 tarihinde yapılan duyurumuzda yeralan sermaye artırım tutarı 24.11.2023 tarih ve 2023/31 sayılı kararımızla 41.500.000 TL den %100 oranında artırılarak 83.000.000 TL olarak değiştirildiğinden ekte fon kullanım raporu güncellenerek yayınlanmaktadır.

Bu kapsamda şirketimiz Yönetim Kurulu 24.11.2023 tarih ve 2023/32 sayılı kararıyla;


1.     SPK Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan ve güncellenen Rapor' un kabulüne,

 

2.     Rapor'un güncellenen bedelli sermaye artırımı başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine,

 

3.     Yönetim Kurulu'nun 24.11.2023 tarih ve 31 sayılı toplantısında alınan kararlar çerçevesinde SPK'nın sermaye artırımına ilişkin izahnameyi onaylaması üzerine planlanan sermaye artırımının usulüne uygun şekilde tamamlanması halinde, sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,

 

4.     Tebliğ'in 33. maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun bahse konu raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporların belirtilen periyotlarda hazırlanmasına ve raporlara ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

 

5.     Şirket'in ihtiyaçları, kurlarda meydana gelebilecek değişiklikler ve piyasa koşullarından kaynaklanan zaruret nedeniyle Şirket genel müdürünün teklifi, yönetim kurulu kararı ve KAP açıklaması yapılmak suretiyle, harcama kalemleri arasında aktarım yapılabilmesine,

                  

oy birliği ile karar verilmiştir.


Güncellenen fon kullanım raporu ekte pdf olrak sunulmaktadır.

Güncellenen başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kuruluna 24.11.2023 tarihinde iletilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Kredi Hesaplama