FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Katılım Finans Endeksi'ne uygun olma amacına yönelik olarak 09.11.2023 tarihli 46 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla  4. Madde 17. bendinin ek'teki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olup  23.12.2023 tarihili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususunu bildiririz.

  

 

Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır.

  

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama