FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sayın yatırımcılarımızdan AB sınırda karbon vergisi uygulaması hakkında gelen sorulara istinaden aşağıdaki açıklama kamuyoyu ile paylaşılmaktadır.

2022 yılında toplam satışlarının %77'sini 6 kıtada 140 farklı ülkeye ihraç eden şirketimiz, 2026 Ocak ayı itibariyle başlayacak ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan şirketleri kapsayacak olan sınırda karbon vergisi (SKDM) uygulamasına yönelik uyum çalışmalarını uzun bir süredir yürütmekte ve AB standartlarına uygun (ISO 14064) raporlama ve doğrulama çalışmaları gerçekleştirmektedir. Sınırda karbon düzenleme mekanizması ile ilgili paydaşlarımıza ilk resmi raporlamayı 2024 yılından itibaren yapmaya başlayacağız.

Diğer taraftan, enerji ve sera gazı emisyonlarının yönetimi, sürdürülebilirlik stratejimizin temel unsurlarından biridir ve bu alanda da sektörümüzde öncü olmayı hedefliyoruz. Hali hazırda çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrallerimiz ile elektrik enerjisi tüketimimizin yaklaşık %33'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak karbon emisyonumuzu azaltmaktayız. Yüzde 99 oranında iştirak ettiğimiz Kocaer Enerji'ye ait Aydın ilinde bulunan jeotermal ruhsat sahamızda yapılacak olan 24 MW gücünde jeotermal enerji santral yatırımı ve jeotermal santralin kendi iç tüketimine yönelik olarak planlanan 24 MW hibrit güneş enerjisi santral yatırımı sonrasında, elde edeceğimiz elektrik enerjisinin yaklaşık %20'si ile Kocaer Çelik'in elektrik ihtiyacının tamamının karşılanması beklenmektedir. 

Şirketimizin karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda, Jeotermal Enerji Santrali 1. faz 24 MW gücündeki yatırımımız sonrasında hedeflediğimiz net elektrik üretimi ile yılda 80.500 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı emisyonunu önleyeceğimiz karbon kredisi oluşturmayı planlamaktayız. Jeotermal santralin kendi iç tüketimine yönelik devreye alınması planlanan Aydın Güneş Enerji Santrali ile ise yılda 22.700 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı emisyonunu önleyeceğimiz karbon kredisi oluşturacağımızı hesaplamaktayız. 

Bu yatırımlarımızın tamamlanmasının ardından, enerjide tam bağımsız hale gelirken Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını nötrleyen ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için piyasadan karbon kredisi talep eden konumundan piyasaya karbon kredisi arz eden şirket konumuna erişen bir yapıya gelmeyi hedeflemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama