FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

22.11.2023 Tarihli  Yönetim Kurulu Kararı ile, bağlı ortaklığımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi mevcut piyasa ve rekabet koşulları dikkate alınarak şirket varlıklarının daha rasyonel değerlendirilmesi amacıyla Dumlupınar Mah. 7. İsimsiz Sok. No : 8 Kütahya adresinde bulunan aktifine kayıtlı gayrimenkulünü Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve diğer mevzuatın bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde, Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne devretmesi ve karşılığında Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi iştirak hissesi alması yönünde görüşmelere başlanmıştı.


Bu Kapsam da ilgili konu,  29.11.2023 ( bugün ) yapılan   bağlı ortaklığımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 'nin Genel Kurulunda gündem maddelerinin 7. maddesinde  görüşülmüş olup , 

Buna göre; Kısmi bölünme işleminin bölünen şirketin 31.10.2023 tarihli finansal tabloları üzerinden gerçekleşmesine, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddelerine göre ve 23.11.2023 tarih ve SMMM-34-39097-2023-17/16 numaralı "Bölünen Şirketin Alacaklılarının Korunduğuna ve Bölümlere Ayrılmış Mal Varlığının Bölümler İtibariyle Değerlerinin Tespitine İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu" na istinaden bölünmeye konu olan ve bölünme planının 2. maddesinde belirtilen gayrimenkulün Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne kayıtlı değeriyle, devralma oranı çerçevesinde, ayni sermaye olarak konulmasına oy birliği ile karar verildi.

Bölünme sonrası Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesi 9.378.368,23 TL artarak 19.378.368,23 TL olacak ve ayni sermaye karşılığı artırılan toplam sermaye için çıkarılan hisselerin % 80,39 devralma oranına isabet eden kısmı şirketimize verilecektir. Bu çerçevede bölünen gayrimenkul karşılığında alınacak hisse senetleri nedeniyle şirketimizin 1.260.0000 TL tutarındaki önceki sermayesi azaltılmayacaktır.Yapılacak sermaye artırımı sonrasında Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iktisap edeceği Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne ait hisseler, bölünme sözleşmesinin onaylanacağı Devralan Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edileceği hesap dönemi itibariyle kâr payına hak kazanacaktır. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.


Kredi Hesaplama