FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
125.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
250.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010
48.415.492
48.415.492,000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010
Nâma
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028
76.584.508
76.584.508,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
125.000.000
125.000.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
125.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
26.12.2023
SPK Başvuru Tarihi
26.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 600.000.000 (AltıYüzMilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde; 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) TL olan çıkarılmış sermaye tutarının, 125.000.000 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere iki katına çıkarılarak (%100 artış yapılarak) 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) TL'ye çıkarılmasına,

Sermayeye ilave edilecek 125.000.000 TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,

Sermaye artışına ilişkin olarak; Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin ekte görüldüğü şekilde tadiline,

Sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurusu bugün (26.12.2023) yapılmıştır.

İlgili başvurumuza konu taslak esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf