FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi:  a) 27.12.2019 tarihli açıklamamız.

       b) 30.09.2023 tarihli mali tablolarımızın 4 numaralı dipnotu

İlgi'de belirtilen açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin (Tekfen İnşaat), % 100 hissesi kendisine ait  olan OOO Rusfen ile birlikte Kharampurneftegaz LLC Firması ile 90 km. uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladığı, sözleşmenin Rusya Federasyonu'nda Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasındaki Gaz Nakil Boru Hattının ilk 90 km.lik kısmının yapımı ile ilgili olduğu ve projenin sözleşme bedelinin 19.527.364.329 RUB (yaklaşık 311 milyon ABD Doları) olduğu, sözleşme başlangıç tarihinin 1 Şubat 2020 ve tamamlanma süresinin 16 ay olduğu belirtilmiştir.

  

Devamında, 30.09.2023 tarihli mali tablolarımızın 4 numaralı dipnotunda da yer aldığı üzere; projenin yapımı sürecinde yaşanan muhtelif olumsuzluklar nedeni ile projenin başında konsolide finansal tablolara yansıtılan finansal sonuçların değişen maliyetlere bağlı olarak, rapor tarihi itibarıyla proje sonunda beklenen zararın tamamı konsolide finansal tablolara dahil edildiği ve işveren idare ile kalan zararlarımızın tazminine yönelik görüşmelerin devam ettiği belirtilmiştir.

  

İşveren idare ile zararlarımızın tazminine yönelik görüşmelerde mutabakat zeminine ulaşılamayacağının anlaşılması üzerine, bu proje ile ilgili tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini amacıyla işveren OOO Kharampurneftegaz'a karşı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile OOO Rusfen Konsorsiyumu adına yaklaşık 9.954.112.493,80 Ruble (ABD Doları/Rub=89,25 üzerinden yaklaşık 111.5 milyon ABD Doları) değerindeki hak talepleri için yargı yoluna başvurulmasına karar verilmiştir. Yapılan başvuru ilgili mahkemede ön inceleme ve değerlendirme aşamasındadır.