FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Kararının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
16.11.2023
Genel Kurul Tarihi
21.12.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.12.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte kayıtlı değerleri üzerinden; yeni kurulacak olan "Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş." unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin ve Bu işleme ilişkin hazırlanan "Kısmi Bölünme Raporu"nun ve "Kısmi Bölünme Planı'nın müzakere edilerek onaya sunulması
3 - Kapanış ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TKFEN_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
TKFEN_2023_EOGA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
e) Tekfen Holding - Bölünme Sonrası Açılış Bilançosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
e) Kısmi bölünme Sonrası Tahmini Açılış Bilanço - Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte kayıtlı değerleri üzerinden; yeni kurulacak olan "Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş." unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işlemi genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.12.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
TKFEN_21_12_2023_GK_Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin kayıtlı değerleri üzerinden; yeni kurulacak olan "Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş." unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin müzakere edileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır. Toplantı gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni, Bilgilendirme Dokümanı ve diğer belgeler ekte yer almaktadır.