FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikler 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanmış ve 15 Ocak 2024 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Ocak 2024 tarihli ve 11001 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10
15/01/2024
16/01/2024
11001